+

...są różne, ale zgodnie z wytycznymi UNESCO mają tę samą misję:
„Biblioteka publiczna [...] zapewnia dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej poprzez szeroką gamę zasobów oraz usług i jest jednocześnie dostępna dla wszystkich członków społeczności bez względu na rasę, narodowość, wiek, płeć, religię, język, stan zdrowia, status ekonomiczny czy pracowniczy i posiadane wykształcenie.”

wytyczne IFLA/UNESCO dla bibliotek publicznych. Warszawa 2002. s. 19.

Od siebie dodam, że biblioteka powinna być dobrze zaprojektowana.