+

Dekalog Ramsa - as little design as possible
Dieter Rams - znakomity niemiecki projektant sformułował 10 reguł dobrego designu.
Powinno się ich uczyć w szkole podstawowej.

1. Dobry design jest innowacyjny
Nie można całkowicie wyczerpać możliwości innowacji. Rozwój technologiczny zawsze otwiera dostęp do nowych rozwiązań umożliwiając innowacyjny design. Z tym, że musi się on rozwijać w parze z technologią i nie może stanowić celu sam w sobie.
2. Dobry design czyni produkt użytecznym
Produkty kupuje się po to aby ich używać. Mają spełniać określone wymogi, nie tylko funkcjonalne, ale także psychologiczne i estetyczne. Dobry design podkreśla użyteczność produktu, eliminując jednocześnie wszystko co mogłoby wywrzeć na nią negatywny wpływ.
3. Dobry design jest estetyczny
Estetyka produktu jest bezpośrednio związana z jego użytecznością, ponieważ rzeczy z których korzystamy każdego dnia wywierają wpływ na nasze samopoczucie, a więc kształtują naszą rzeczywistość.
4. Dobry design czyni produkt zrozumiałym
Design czyni budowę i przeznaczenie projektu czymś jasnym i zrozumiałym. Ten lepszy, może sprawić, że produkt niejako przemówi do nas. Natomiast design najwyższej klasy, sprawia wrażenie rozwiązania najbardziej oczywistego. Zwykle trudno jest wtedy sobie wyobrazić, że dany produkt mógłby być zaprojektowany jakoś inaczej.
5. Dobry design nie narzuca się
Produkty, których celem jest spełnienie określonego zadania są jak narzędzia. Nie stanowią ani dekoracji, ani dzieła sztuki. Sposób w jaki zostały zaprojektowane powinien być więc możliwie naturalny oraz ograniczony tak, aby korzystając z nich użytkownik miał możliwość wyrażenia samego siebie.
6. Dobry design jest szczery
Design nie powinien powodować wrażenia, że produkt jest bardziej innowacyjny, potężny lub wartościowy, niż w rzeczywistości. Projektant nie powinien manipulować klientem, składając obietnice bez pokrycia.
7. Dobry design wytrzymuje upływ czasu
Unika podążania za modą i dzięki temu nigdy nie sprawia wrażenia przestarzałego. W przeciwieństwie do mody, najwyższej klasy design może przetrwać wiele lat. Także we współczesnym, bardzo często zmieniającym gusta społeczeństwie.
8. Dobry design jest przemyślany do ostatniego szczegółu
Nic nie może być pozostawione przypadkowi. Uwaga i dokładność na etapie projektowania jest sposobem okazania szacunku konsumentowi. Byle jaki projekt, to byle jaki produkt.
9. Dobry design jest przyjazny środowisku
Stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego poprzez oszczędne wykorzystanie materiałów oraz minimalizuje zarówno fizyczne jak i estetyczne zanieczyszczenie środowiska i to przez cały okres życia produktu.
10. Dobry design jest tak ograniczony jak to tylko możliwe
Koncentruje się na kluczowych aspektach produktu i nie obciąża go niepotrzebnymi dodatkami. Jest powrotem do czystości i prostoty.


Im mniej designu, tym lepiej.